ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Mar 2023 19:23:51 +0700 สงขลานครินทร์ ร่วมมือ Kanazawa University สร้างเครือข่ายนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการ The 8th Prince of Songkla University – Kanazawa University Joint Workshop (8th PSU-KZU-JWS) The 8th Workshop on East Asia Nanoparticle Monitoring Network (EA-NanoNet-8) &  The 8th Workshop on Environmental Issues related to Agriculture and Agro-industries in South East Asia (EIAA-8) ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564  ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Prof. Koetsu Yamazaki อธิการบดี  Kanazawa University ประเทศญี่ป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10090 Thu, 25 Mar 2021 14:53:20 +0700 QS จัดอันดับ ม.สงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 4 ดาว   ผลการประเมินมหาวิทยาลัยโดย QS Stars Ratings  ประจำปี 2020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 4 ดาว  โดยด้านการเรียนการสอน (Teaching) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ 5 ดาว โดยที่ QS Stars Ratings  ประเมินมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและคณาจารย์   อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10088 Thu, 25 Mar 2021 14:18:32 +0700 สงขลานครินทร์ วางกลยุทธ์บริหารจัดการคนเก่งขับเคลื่อนชื่อเสียงสู่ระดับสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในระดับโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบันการจัดอันดับชั้นนำนานาชาติที่เป็นยอมรับทั่วไป เช่นในการจัดอันดับโดยแบ่งตามความเข้มแข็งของงานวิจัยตามสาขาวิชา พบว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขา Medicine สาขา Argricultural and Biological Sciences โดยจากผลการจัดอันดับของ U.S. News & World Report Best Global Universities rankings 2021 พบว่าสาขา Agricultural Sciences อยู่ใน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10086 Mon, 22 Mar 2021 16:45:35 +0700 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 5 ของไทย อันดับที่ 979 ของโลก ตามสมรรถนะทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021 URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่   Article วิเคราะห์จาก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10081 Tue, 16 Mar 2021 22:02:49 +0700 สงขลานครินทร์ จัดประชุม สถาบันด้านการเกษตร พัฒนาหลักสูตรร่วมสองปริญญากับต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ Final PISAI Project Meeting ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และการประชุมระบบออนไลน์  ผศ. ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ผศ. ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าโครงการ Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative หรือ โครงการ PISAI เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรร่วมสองปริญญา ระดับปริญญาโท (Double Degree Master’... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10080 Tue, 16 Mar 2021 21:45:36 +0700 สงขลานครินทร์ จับมือ CPF นำองค์ความรู้ภาคธุรกิจสู่นักศึกษา พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร” กับ CPF เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจภาคเกษตร (Young  Agribusiness Entrepreneurs) โดยมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส CPF เป็นประธานในพิธี  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานบริหาร CPF ร่วมลงนาม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภา ม.อ. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร CPF และนายสิริพง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10077 Mon, 15 Mar 2021 09:11:49 +0700 สงขลานครินทร์จัดเทศกาลวัฒนธรรมเสมือนจริง  Virtual Intercultural Festival มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเทศกาลวัฒนธรรมเสมือนจริง Virtual Intercultural Festival เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ สร้างเสริมสมรรถนะสากลให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ตามยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ ภายใต้โครงการ Erasmus+ FRIENDS (Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalization at home) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10072 Fri, 12 Mar 2021 18:34:00 +0700 รำลึกสงขลานครินทร์ในความทรงจำ กับงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564” (PRIDE OF PSU 2021) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชน ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การร้องเพลงประสานเสียง “เขตรั้วสีบลู” ผ่านระบบ ZOOM  การปาฐกถาพิเศษ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10066 Tue, 09 Mar 2021 09:26:51 +0700 สงขลานครินทร์ อันดับ 1 ของประเทศ ด้าน Agricultural Sciences ปี 2021 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  ด้าน Agricultural Sciences และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 5  ของประเทศ จากรายงานมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ดีที่สุด 2021 โดย U.S. News & World Report Best Global Universities 2021 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ ด้าน Agricultural  Sciences  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1  ของประเทศ และอันดับที่ 106 ของโลก ด้าน Plant and Animal Science ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และอันดับที่ 375 ของโลก ในภ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10055 Thu, 04 Mar 2021 09:51:57 +0700 ม.อ.ติดอันดับ 4 ร่วม มหาวิทยาลัยไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education World University Rankings 2021 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,500  แห่งใน  93  ประเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ติดอันดับ  4  ร่วม มหาวิทยาลัยไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์  (General  Engineering)  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอยู่ในอันดับที่ 801-1000  ของโลก เป็นอันดับ  4  มหาวิทยาลัยไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10040 Tue, 16 Feb 2021 10:19:59 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ร่วม ทน.ภูเก็ต ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ภายใต้โครงการ “Phuket City of Gastronomy of UNESCO” พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินโครงการ "Phuket City of Gastronomy of UNESCO" เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม ขับเคลื่อน และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10038 Mon, 15 Feb 2021 16:26:57 +0700 “Local life” แพลตฟอร์มดิจิทัลอาหารและเครื่องดื่มเพื่อชาว ม.อ. พร้อมหนุน นศ. สู่การเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลอาหารและเครื่องดื่มเพื่อชาว ม.อ. ตอบโจทย์คนยุคใหม่ พร้อมส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมพัฒนาธุรกิจ บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ ฝึกการทำงานจริง ปัจจุบันการบริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ IN... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10034 Thu, 11 Feb 2021 16:31:02 +0700 เปิดตัวหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” ตอบโจทย์ธุรกิจฮาลาลที่แรก ที่เดียว ที่ ม.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร "การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10029 Mon, 08 Feb 2021 17:28:40 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference  ออนไลน์  ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy”  ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม  2564  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  และส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยส่งผลงาน และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ฟรี ได้ที่ Website : https://www.p... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10020 Mon, 01 Feb 2021 18:34:32 +0700 สถาบันฮาลาล ม.อ. จัดประชุมร่วมนักวิชาการอิสลามระดับโลก กำหนดทิศทางการดำเนินงานสู่นานาชาติ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันฮาลาล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายยุทธศาสตร์และบริ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10015 Fri, 29 Jan 2021 20:50:50 +0700