ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Mar 2023 20:35:02 +0700 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างปรับปรุงทาสีผนังอาคารภายนอก พร้อมซ่อมพื้นผิวโครงสร้างและงานระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ  รายละเอียดประกาศ ประกาศเผยแพร่แผน งานปรับปรุงผิวจราจร ระยะที่ 1 รายละเอียดประกาศ :  อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10065 Mon, 08 Mar 2021 14:28:52 +0700 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ VOLVO หมายเลข ทะเบียน กข 6775 (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยมีเงือนไขและหนักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้  รายละเอียดประกาศ || PSUTH.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10061 Mon, 08 Mar 2021 09:46:51 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 13 และอาคาร 14 รวม 9 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 13 และ อาคาร 14 รวม 9 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา ราคากลาง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10041 Thu, 18 Feb 2021 14:24:12 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ประกาศเชิญชวน2. เอกสารประกวดราคา3. ประกาศราคากลาง  อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9996 Fri, 15 Jan 2021 16:00:16 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1. ประกาศเชิญชวน  : ประกาศเชิญชวน2. เอกสารประกวดราคา : เอกสารประกวดราคา3. ประกาศราคากลาง : แบบ บก01 ถนนคณะแพทย์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9981 Tue, 05 Jan 2021 19:43:51 +0700 ประกาศ (ร่าง)ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1. ร่างประกาศเชิญชวน :   ร่างประกาศเชิญชวน2. ร่างเอกสารประกวดราคา : ร่างเอกสารประกวดราคา3. ประกาศราคากลาง : แบบ บก01 อ่างเก็บน้ำระยะ2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9980 Tue, 05 Jan 2021 19:29:45 +0700 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์ บริเวณทางเดินริมอ่างเก็บน้ำ ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์ บริเวณทางเดินริมอ่างเก็บน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9962 Wed, 23 Dec 2020 15:23:56 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศราคากลาง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9961 Wed, 23 Dec 2020 15:16:46 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา (Dormitory Co-Learning Space) บริเวณห้องโถงล่างหอพักนักศึกษาอาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการจ้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา (Dormitory Co-Learning Space) บริเวณห้องโถงล่างหอพักนักศึกษาอาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ ประกาศผู้ชนะ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9954 Mon, 21 Dec 2020 10:01:04 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นั้น : รายละเอียดประกาศผู้ชนะทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9952 Fri, 18 Dec 2020 14:59:01 +0700 ประกาศผู้ชนะ : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พัก อาคาร 10 ระยะที่ 2 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พัก อาคาร 10 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ  อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9943 Wed, 09 Dec 2020 16:31:03 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์ บริเวณทางเดินริมอ่างเก็บน้ำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์ บริเวณทางเดินริมอ่างเก็บน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศเชิญชวน_พื้นผิวยางริมอ่างน้ำ เอกสารประกวดราคา_พื้นผิวยางริมอ่างน้ำ ราคากลาง แบบบก01_พื้นผิวยางริมอ่างน้ำ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9941 Wed, 09 Dec 2020 15:51:45 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแนบ ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา ราคากลาง แบบบก01 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9933 Fri, 04 Dec 2020 20:25:27 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิง พื้นที่ส่วนขยายของวิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน (ฉบับร่าง) เอกสารประกวดราคา(ฉบับร่าง) ราคากลาง แบบบก01(ฉบับร่าง) ประกาศเชิญชวน (ฉบับจริง) เอกสารประกวดราคา (ฉบับจริง) ราคากลาง แบบบก01 (ฉบับจริง) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9932 Fri, 04 Dec 2020 20:21:13 +0700 รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ในระหว่างวันที่ 1- 8 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดได้ที่ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9923 Thu, 03 Dec 2020 16:53:23 +0700