ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Mar 2023 20:19:49 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียดประกาศ  อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10091 Thu, 25 Mar 2021 16:44:06 +0700 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดรับนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2564 - 19 เม.ย. 2564  รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10082 Tue, 16 Mar 2021 22:09:40 +0700 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร ‘ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 99 ปี รัฐบุรุษฯ’ พร้อมลงเสาเอก ‘เย็นศิระ 3’ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และประธานที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10073 Fri, 12 Mar 2021 19:10:21 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 ตำแหน่ง อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร : 22 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://psusp.or.th/2021/02/hr64-04 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0-7485-9509 (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221) **ในวันและเวลาราชการ**   อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10045 Tue, 23 Feb 2021 14:57:03 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังนี้ 1.ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง     1.1 ตำแหน่ง          ผู้ช่วยวิจัย     1.2 อัตราค่าจ้าง      12,000 – 15,000 บาท 2. กำหนดการรับสมัคร     วันที่ 15-25  กุมภาพันธ์  2564   รับสมัคร     วันที่ 1  มีนาคม  2564   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทาง E-mail     วันที่ 9  มีนาคม  2564   สอบสัมภาษณ์ 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 3.1 ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน จำนวน 1 ชุด 3.2 ประวัติแนะนำตัว CURRICULUM จำนวน 1 ชุด 3.... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10036 Mon, 15 Feb 2021 11:02:29 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร:  ในระหว่างวันที่ 8 - 22 มกราคม 2564 ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://grad.psu.ac.th/th/news/other/950-142.html สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณพรพิมล ทองฉิม โทร 074-286996 (หมายเลขภายใน 6996) **ในวันและเวลาราชการ**     ดูรายละเอียดประกาศฯ และตรวจสอบคุณสมบัติ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9990 Sun, 10 Jan 2021 20:05:26 +0700 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง   วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอส่งข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย จำนวน  4 ตำแหน่ง       ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง                 1. พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขา New Media                  https://resume.psu.ac.th/resumeAdminFiles/resume_90_882-DKHGjTmk.pdf               2. พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9986 Wed, 06 Jan 2021 19:50:25 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3844 สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรจุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มกราคม 2563 รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9955 Mon, 21 Dec 2020 10:27:03 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสากรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9931 Fri, 04 Dec 2020 20:12:36 +0700 เปิดรับสมัคร / โอนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 0076 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้  รายละเอียประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9930 Fri, 04 Dec 2020 19:59:29 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3841 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และได้หมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9929 Fri, 04 Dec 2020 19:40:06 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประกาศขขยายรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และได้หมดเขตรับสมัครในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แล้วน้ันเนื่องจากมีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวจำนวนน้อย ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2563 รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9909 Mon, 30 Nov 2020 16:10:32 +0700 ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Server Administrator) สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Server Administrator) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://diis.psu.ac.th/pr-news/1891-psudiis25112563-2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9903 Thu, 26 Nov 2020 17:43:12 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัคร นักวิชาการอุดมศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท/เดือน หรือได้รับงินเดือนตามที่รับอยู่เดิมในปัจจุบัน หากมีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ" ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2563 รายละเอียดประกาศ สมัครผ่านระบบรับสมัครงานได้ที่ : https://resume.psu.ac.th/ สนใจสอบถามรายละเอียดโทร.: 074-289601 หรือที่ : http://www.vet.psu.ac.th/2017/index.php/categories/staff-news/vet-058-2nd-2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9876 Mon, 09 Nov 2020 15:59:48 +0700 คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา วุฒิบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รายละเอียดประกาศ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ที่งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.074-287812 ส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัวและผลงาน (c.v) ที่ email:katesnee.j@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9862 Tue, 03 Nov 2020 09:51:44 +0700