ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Mar 2023 19:43:01 +0700 ม.สงขลานครินทร์ สร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการศึกษา ตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน ตลอดจนออกใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ มุ่งเน้นการขอมาตรฐานฮาลาลของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาลาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10050 Mon, 01 Mar 2021 19:04:01 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยี GCxGC-TOF MS แบบ 4 มิติ ตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหย เพิ่มประสิทธิภาพการแยกสารสำคัญ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีเครื่อง GCxGC-TOF MS แบบ 4 มิติ ในการตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหย เพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสารสำคัญต่างๆ ชี้เป็น 1 ใน 2 แห่งในประเทศไทย สามารถใช้กับตัวอย่างหลายประเภท ทั้งกัญชา และกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ นางรุสนี กุลวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และทดสอบ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่อง GCxGC-TOF MS แบบ 4 มิติ สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10044 Tue, 23 Feb 2021 13:35:35 +0700 ม.อ. ร่วม ภาคเอกชน พัฒนางานวิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดงาน “PSU Research Expo 2021” รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์นักวิจัยในภาคใต้ ในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และรับทราบนโยบายด้านการวิจัยที่มีการปรับเปลี่ยน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10039 Mon, 15 Feb 2021 18:23:04 +0700 15-16 กุมภาพันธ์ 64 นี้ มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021” สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยปีนี้พบกับ การบรรยายพิเศษเรื่อง“การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ”  โดย. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)พร้อมเสวนาพิเศษ เรื่อง “บทบาท PMU กับความก้าวหน้างานวิจัยของประเทศ”โดย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ของประเทศนอกจากนี้ยังกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน อาทิ พิธีลงนามความร่วมมือทางด้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10031 Wed, 10 Feb 2021 00:31:13 +0700 “เปลือกมะม่วงเบา-น้ำเชื่อมเหลือทิ้ง” สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยนักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ นำเปลือกมะม่วงเบาและน้ำเชื่อมเหลือทิ้ง พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์  ไวน์ ไวน์เข้มข้นไร้แอลกอฮอล์ น้ำส้มสายชู ซอร์เบท์มะม่วงเบาแช่อิ่ม และเครื่องสำอาง พร้อมต่อยอดงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่ม ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดสงขลามีผู้ประกอบการที่ผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่มเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10022 Tue, 02 Feb 2021 13:51:44 +0700 15-16  ก.พ. นี้ ขอเชิญร่วมงาน “ PSU Research Expo 2021” ออนไลน์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “ PSU Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ พบกับ การบรรยายพิเศษ   “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ”  โดย. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมเสวนาพิเศษ  “บทบาท PMU กับความก้าวหน้างานวิจัยของประเทศ” โดย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน อาทิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10019 Mon, 01 Feb 2021 18:23:14 +0700 นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ คิดค้น ‘เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ’ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปจึงมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาแอลกอฮอล์พุ่งสูงขึ้น และไม่เพียงพอต่อความต้องการ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้พัฒนานวัตกรรม “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อ” ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อนำไปใช้ทดแทนแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อโควิด-19 สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกสภาพพื้นผิว และมีความปลอดภัย โดยอาศัยน้ำและเกลือ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ได้ดำเนินการงานวิจัยเครื่องผลิตกรด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10007 Thu, 28 Jan 2021 16:00:35 +0700 ม.สงขลานครินทร์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติ ด้านการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA) : BCG for Well Being and Food Security” จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ PISAI (Participatory and Integrative Support for Agricultural Innovation Project) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาภายใต้โครงการ PISAI ได้นำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ภายใต้หลักสูตรร่วมสองปริญญา รวมทั้งบุคลากรแ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9995 Fri, 15 Jan 2021 13:57:37 +0700 อธิการบดี แสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563 ได้รับสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และอาหาร จากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็น 1 เดียว ในสาขา Agricultural Sciences ที่ถูกอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (World top 1%) Highly Cited Researcher 6 ปีซ้อน Clar... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9993 Tue, 12 Jan 2021 16:24:33 +0700 ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัย และบทความวิจัยฉบับเต็ม ในงานประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy” รูปแบบ Online (ZOOM) ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 ลงทะเบียนส่งผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ (Abstract) และแจ้งผลการพิจารณาบทค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9984 Wed, 06 Jan 2021 19:06:30 +0700 ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน กว่าจะเป็น ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ของการทำงานในตำแหน่งอาจารย์ สู่จุดสูงสุดในตำแหน่งทางวิชาการ จากความสามารถที่โดดเด่น จนถูกยอมรับในระดับโลก การันตีด้วยผลงานวิจัย และการได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นได้รับทุน Fulbright ไปศึกษาต่อในระด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9983 Wed, 06 Jan 2021 13:44:51 +0700 ม.อ. ผนึกกำลัง สว. และภาคเอกชน เปิดตัว 2 นวัตกรรมสู้โควิด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผนึกกำลังสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด และบริษัทมาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าว “ความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์” โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.นพ.ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9972 Mon, 28 Dec 2020 17:38:58 +0700 สงขลานครินทร์ร่วมมือด้านการวิจัยกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  โดยได้รับการประสานจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและทีมงาน   โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ดร.คมฤทธิ์ วัฒนวาที ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  และทีมงาน  ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9970 Mon, 28 Dec 2020 15:01:24 +0700 รพ.ม.อ. รับมอบเครื่อง CT Scan จาก ศอ.บต. เพิ่มประสิทธิภาพการชันสูตรศพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ลงนามบันทึกการส่งมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 17.5 ล้านบาท โดยมี รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายปรีชา นวลน้อย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนาม โ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9950 Wed, 16 Dec 2020 22:04:54 +0700 “ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล” ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำของไทย ปี 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563 จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัย จำนวน 20,000,000 บาท  ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัยโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อประกาศผู้ได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9939 Wed, 09 Dec 2020 14:09:48 +0700