ข่าวประกวดราคา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ กองคลัง
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ สถาบันสันติศึกษา 23 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 13 และอาคาร 14 รวม 9 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศ (ร่าง)ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์ บริเวณทางเดินริมอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา (Dormitory Co-Learning Space) บริเวณห้องโถงล่างหอพักนักศึกษาอาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศผู้ชนะ : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พัก อาคาร 10 ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์ บริเวณทางเดินริมอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศเผยแพร่แผน งานปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สอบราคาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design