ข่าวการรับสมัครงาน
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 มี.ค. 64 20 เม.ย. 64
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดรับนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 11 มี.ค. 64 19 เม.ย. 64
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 ตำแหน่ง อุทยานวิทยาศาสตร์ 22 ก.พ. 64 9 มี.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 8 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 63 29 ม.ค. 64
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัคร / โอนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 ธ.ค. 63 9 ก.พ. 64
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 พ.ย. 63 30 ธ.ค. 63
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Server Administrator) สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 26 พ.ย. 63 30 ธ.ค. 63
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัคร นักวิชาการอุดมศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63
คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ 17 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 พ.ย. 63
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 4 ตำแหน่ง อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 28 ต.ค. 63 18 พ.ย. 63
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Server Administrator) 1 ตำแหน่ง สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 19 ต.ค. 63 18 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 63 30 พ.ย. 63
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31 ส.ค. 63 30 ต.ค. 63
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ 19 ส.ค. 63 11 ก.ย. 63
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design